Bán-Wand Kft.
Szaktudás
Rugalmasság
Garancia
Kapcsolat
Bán-Wand Kft.
1164 Budapest, Kovács u. 5.
T.: +36 20 934-9582
Referenciáink
PartnereinkCikkek » Épületek energetikai vizsgálata, tanúsítása

Épületek energetikai vizsgálata, tanúsítása

Épületek energetikai vizsgálata, tanúsítása

 

A vonatkozó kormányrendelet értelmében 2009. január elsejétől az új épületek esetében a használatbavétel engedélyezéséig kötelező energetikai tanúsítványt készíttetni, valamint a meglévő épület esetében eladáskor vagy egy évnél hosszabb bérbeadáskor, illetve 1000 négyzetméternél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épületek esetében. A már meglévő épületek esetén a tanúsítvány készíttetése is csak 2011. december 31.-éig önkéntes, onnantól kötelezővé válik.

A szakemberek az épület tervezésekor figyelembe veszik az energiahatékonysági számításokat is. Problémát esetenként a régi épületek jelenthetnek, melyeknek szerkezeti és gépészeti kialakítása nem mindig tükrözi a mai értelemben vett szemléletet. A tulajdonosok számára segítséget jelenthet a fejlesztésekre vonatkozó független szakértői vélemény. Az épületek diagnosztizálására helyszíni és más vizsgálatok, számítások elvégzése szükséges, melynek alapján javaslatot lehet tenni az energiafelhasználás optimalizálására.

Ezeknek a vizsgálatoknak a célja a berendezések paramétereinek megállapításán túl az, hogy az esteleges üzemeltetési, beállítási problémákra is fény derüljön. A tanúsítvány elkészítése szakértői feladat, ezért vizsgázott szakértők jogosultak arra. A tanúsítvány 10 évig érvényes.

/Magyar építéstechnika 2011/10 szám/

 

Frissen módosított jogszabály

 

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet módosítása:

A módosítás a rendelet hatályát is érinti, pontosításra kerül a meglévő épületekkel kapcsolatos rendelkezés. Módosul az energetikai tanúsítvány fogalma. A tanúsítás szabályai úgy módosulnak, hogy új épület építése esetén a tanúsítvány elkészítéséről az építtető gondoskodik a használatbavételi engedély kiadását követő 90 napon belül. Kimondásra került, hogy a rendelet hatálya alá tartozó épületnek, vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása tárgyában készült szerződés tartalmazza annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni, és a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy a tanúsítványt, vagy annak másolatát az eladótól, vagy bérbeadótól átvette. Rögzítésre kerül, hogy az önálló rendeltetési egység bérbeadása esetén a 2015. december 31-ét követően kötött bérleti szerződéshez kell tanúsítványt kiállítani. A 2013. január 9.-i módosítás hatályba lépése után új fogalmak kerülnek bevezetésre. Kimondásra kerül, hogy az energetikai tanúsítványnak javaslatot kell tartalmaznia az épület vagy önálló rendeltetési egység energiahatékonyságának költségoptimalizált szintjére vagy költséghatékony növelésére. Előírásra kerül, hogy a tanúsítvány minőségellenőrzését el kell végezni. (Módosító jogszabály: 105/2012.(V.30.)  Korm. rendelet. Hatálybalépés: 2012.június 1. és 2013.január 9. Forrás: MK/2012/63)

/Magyar építéstechnika 2012/5-6. szám/

Oldaltérkép   2009-2020 © Bán-Wand Kft.; MMC honlapkészítés